Jungshoved skole / Sidste nyt

Sidste nyt

FASTELAVNSFESTER I Jungshoved skole:

Tirsdag d.25.februar for pensionister med udklædning eller hat samt medbragt mad. Kl.12.00.

Tøndeslagning og hyggeligt samvær.

Tilmelding til Jungshoved Pensioistforening v. Karen Carlsson 55 99 82 80

Søndag d.2.marts kl.13.00 for børn, forældre og bedsteforældre. Kom udklædt. Tøndeslagning.

Kaffe, kage, øl og vand kan købes.Arrangør Jungshoved Idrætsforening.

Til begge arrangementer er der gratis adgang.

NYE VINDUER I SKOLEN:

Så kom der også nye vinduer i skolen på første sal mod gården. Så flot. og tak til Vordingborg kommune for det.

NYT LOFT i skolens køkken.

Tak til arbejdsholdet, som har opsat lydisolerende loftplader i skolekøkkenet, det er blevet rigtig fint og fungerer godt. 

NYE VINDUER:

Skolen får igen nye vinduer. Kommunens tømrer isætter 7 nye vinduer i hovedbygningen mod gården på onsdag d. 18.9. Det er vi også meget glade for.

MALEARBEJDE OG VÆVESTUE:

Desuden er der malet garageport, stakit, lamper, vinduer og døre udedørs og istandsat et lille lokale i stue til vævestue. TAK til arbejdsholdet.

NY vintersæson starter d. 1.10, alle tilbud om aktiviteter kan ses i folderen "Det sker i Vinter på Jungshoved", som er husstandsomdelt på Jungshoved og som også kan læses her på hjemmesiden. På gensyn.

"BIBLIOTEK" i  Jungshoved skole :

Det lille lokale til højre for hovedindgangen er nu malet og indrettet til bibliotek. Stor tak til arbejdsholdet.

Det er nu meningen, at reolerne skal fyldes med bøger, som borgere på Jungshoved skænker. Bøgerne kan lånes og sættes tilbage efter brug. Man kan også sidde og læse i biblioteket, her er møbler til både børn og voksne samt en god lænestol i hjørnet. 

Anne og Torben er "tovholdere", der er en kasse til aflevering og en til bøger, der skænkes.

God læselyst.

Jungshoved Lokalråd